Privacy

PRIVACYBELEID DEBATUNIE

Algemeen

De DebatUnie is een samenwerkingsverband van twee organisaties:

 • De Debatstichting (KvK 66408261; Frambozenweg 27. 2321 KA Leiden)
 • Cogency VOF (KvK 30271646; Daelwijcklaan 44, 3554HK Utrecht)

Beide organisaties hanteren een identiek privacybeleid. Gegevens die u verstrekt of over u worden verzameld op de volgende websites vallen onder dit beleid. Dit beleid staat op al deze websites apart vermeld.

www.debatunie.nl
www.debatstichting.nl
www.cogency.nl
www.debatstelling.nl
www.beneluxcompetitie.nl

 Cogency en de Debatstichting zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (m1636313)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cogency en de Debatstichting verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Naam van uw school of onderwijsinstelling
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@debatunie.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Cogency en de Debatstichting verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en/of inschrijving;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening (Cogency) of activiteiten (Debatstichting) uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en actviteiten;
 • Cogency en de Debatstichting analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Cogency en de Debatstichting zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is/zijn: 10 jaar.

Delen met anderen

Gegevens die u verstrekt op de website www.debatunie.nl zullen door de Debatstichting en Cogency worden gedeeld. Afspraken hieromtrent worden in een onderhavige overeenkomst vastgelegd, met waarborging van uw privacy. De Debatstichting en Cogency zullen uw gegevens nimmer aan derden verkopen en deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Debatstichting en Cogency blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De Debatstichting en Cogency gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@debatunie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Debatstichting en Cogency zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, gezamenlijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Debatstichting en Cogency nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op via contact@debatunie.nl