Wij stellen graag onze bestuursleden aan u voor

Het bestuur van Stichting DebatUnie wordt gevormd door twee Nederlanders en twee Vlamingen. Zij zijn tevens het aanspreekpunt voor respectievelijk Nederland en Vlaanderen. U kunt direct met hen in contact komen via het onderstaande contactformulier.

Elise van Zeeland Voorzitter Debatstichting

Elise van Zeeland
Voorzitter Debatstichting

Elise was in het eerste jaar een vaste waarde als jurylid bij de Beneluxcompetitie. Met haar bestuurstalent, garandeert ze de duurzaamheid van de organisatie.

Anne Sikkes    Penningmeester

Anne Sikkes

Penningmeester

Sinds begin dit jaar is Anne verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Met haar achtergrond als accountant in opleiding en groot zicht op details draagt ze bij aan de financiële gezondheid van de stichting.

Dicky Antoine Voorzitter Vlaanderen

Dicky Antoine
Voorzitter Vlaanderen

Dicky is onze voorzitter van de Vlaamse tak. Door de organisatie van verschillende activiteiten, zorgt hij dat er ook in Vlaanderen gewerkt wordt aan een debat cultuur.

 
 

We zoeken nog verschillende mensen die onze stichting kunnen helpen binnen en buiten het bestuur. Mocht je interesse hebben, dan kan je een CV en motivatie mailen naar vos@debatstichting.nl

Thomas Vos Voorzitter Toernooi coördinatie

Thomas Vos
Voorzitter Toernooi coördinatie

Thomas heeft als middelbare scholier veel gedebatteerd. Nu organiseert hij, samen met een voltallige commissie onze Benelux debatcompetitie.

Dick Lierman Algemeen bestuurslid

Dick Lierman
Algemeen bestuurslid

Dick is docent Nederlands in Vlaanderen en probeert debat in te brengen als standaard lesstof in Vlaanderen.

Naast het bestuur kent Stichting DebatUnie ook een toezichthoudend orgaan; de Raad van Toezicht

Fleur Praal Voorzitter Raad van Toezicht

Fleur Praal
Voorzitter Raad van Toezicht

Fleur Praal

Nadir Khalil Lid Raad van Toezicht

Nadir Khalil
Lid Raad van Toezicht

Nadir Khalil

Thom Wetzer Lid Raad van Toezicht

Thom Wetzer
Lid Raad van Toezicht

Thom Wetzer

De stichting DebatUnie beoogt te werken als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Alle verplichte en vrijwillige publicaties die hieruit volgen kunt u vinden op de publicatiewebsite.

Publicaties